Sobreviu a la “SELVA” de l’OFICINA: forma’t com AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Les activitats d’administració i gestió són una necessitat present a tots els sectors productius,

i una eina fonamental per dur-les a terme són els ordinadors. Tanmateix, la necessitat d’actualització pels professionals d’aquest sector no es redueix a un simple repàs dels coneixements adquirits de forma intuïtiva i per descobriment en l’ús de les TIC, sinó que exigeix certa especialització i professionalització:

– Tenir una visió global del funcionament de l’empresa.
– Conèixer les eines (tradicionals i TIC) necessàries per fer tasques de suport administratiu amb eficàcia i professionalitat.
– Posseir coneixements, habilitats i actituds per realitzar tasques bàsiques: d’atenció al client i al públic en general; elaboració documental; registre, classificació, arxiu i difusió de dades i informació; suport als processos de gestió propis dels departaments administratius; etc.

Doncs no només canvien les tecnologies, sinó la manera com fem les coses, com ens comuniquem, com ens relacionem…

Amb l’objectiu d’orientar 15 intrèpids per tal que puguin entrar i sobreviure a la “SELVA” de l’OFICINA, avui hem començat un curs d’OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS a FSC Inserta.

FSC Inserta és l’entitat de la Fundación ONCE per la formació i ocupació de persones amb discapacitat. En el marc del Programa Operatiu Plurirregional 2007-2013, “Lucha Contra la Discriminación” cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i per la Fundación ONCE, aquesta entitat desenvolupa accions per la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

L’objectiu d’aquest curs és dotar els alumnes amb els coneixements i destreses necessaris per portar a terme, amb competència i eficàcia, serveis auxiliars professionals como: operador/a de central telefònica, empleat/da de finestreta, recepcionista d’oficina, classificador/a de correspondència, ordenança, taquiller/a, auxiliar de serveis generals, auxiliar d’oficina, auxiliar d’arxiu, auxiliar d’informació, etc.

– Destinataris: persones en situació d’atur, amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%

– Continguts:

  • Tècniques administratives bàsiques d’oficina
  • Operacions bàsiques de comunicació
  • Reproducció i arxiu

– Durada: 390 hores

– Serveis:

  • Detecció de necessitats
  • Planificació i disseny de la formació
  • Disseny de materials docents
  • Recursos didàctics
  • Adaptació de materials a les necessitats d’accessibilitat
  • Impartició presencial de l’acció
  • Avaluació del procés d’aprenentatge
Apunta't a la propera edició del curs