Millora les teves competències en OFIMÀTICA

Comencem un nou curs d’OFIMÀTICA a FSC Inserta, Barcelona.

FSC Inserta és l’entitat de la Fundación ONCE per la formació i ocupació de persones amb discapacitat. En el marc del Programa Operatiu Plurirregional 2007-2013, “Lucha Contra la Discriminación” cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i per la Fundación ONCE, aquesta entitat desenvolupa accions per la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

L’objectiu d’aquest curs és actualitzar els coneixements en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i específicament les relacionades amb Internet i la inclusió de les xarxes socials en la recerca de feina.

– Destinataris: persones en situació d’atur, amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%

– Continguts:

 • Sistema Operatiu, Microsoft Windows
 • Recerca de la informació: Internet, intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos, Microsoft Word
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul, Microsoft Excel
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals, Microsoft Access
 • Aplicacions informàtiques per presentacions gràfiques d’informació, Microsoft PowerPoint
 • Orientació i recerca de feina

– Durada: 190 hores

– Serveis:

 • Detecció de necessitats
 • Planificació i disseny de la formació
 • Disseny de materials docents
 • Adaptació a les necessitats d’accessibilitat
 • Impartició presencial de l’acció
 • Avaluació del procés d’aprenentatge

No has arribat a temps?   Apunta't a la propera edició del curs